subtract

در شــتاب دهنــده ســه دال تیم هــای دارای ایــده نوآورانــه، پذیــرش و بــرای رشــد، میزبانــی و شـتابدهی خواهنـد شـد، خدمـات علمـی، فنـی، و اعتبـاری مـورد نیـاز تیم هـا در اختیـار ایشـان قــرار داده شــده و بــه صــورت روشــمند و دقیــق تیم هــا هدایــت می شــوند تــا بتواننــد در قامـت شـرکت خـاق و دانـش بنیـان و بـه صـورت رسـمی بـه تولیـد محصـول و ارائـه خدمـات خلاقانـه مبـادرت بورزنـد.

ثبت ایده
ویدیو معرفی

در شــتاب دهنــده ســه دال تیم هــای دارای ایــده نوآورانــه، پذیــرش و بــرای رشــد، میزبانــی و شـتابدهی خواهنـد شـد، خدمـات علمـی، فنـی، و اعتبـاری مـورد نیـاز تیم هـا در اختیـار ایشـان قــرار داده شــده و بــه صــورت روشــمند و دقیــق تیم هــا هدایــت می شــوند تــا بتواننــد در قامـت شـرکت خـاق و دانـش بنیـان و بـه صـورت رسـمی بـه تولیـد محصـول و ارائـه خدمـات خلاقانـه مبـادرت بورزنـد.

ثبت ایده
ویدیو معرفی

تیم های مستقر

82 تیم
4/ 2

50/50

مدیرعامل
میثم مهدی ئی
سطح فعالیت
BP
BM
Ideas
4/ 1

مبشر صبح

مدیرعامل
محمد حامی
سطح فعالیت
BM
Ideas
4/ 1

صراط آرت

مدیرعامل
سیده فاطمه قربانی
سطح فعالیت
Ideas
4/ 1

تمینو

مدیرعامل
محمد نیک روش
سطح فعالیت
Ideas
4/ 1

خانواده خوشبخت

مدیرعامل
حمید صادقی
سطح فعالیت
Ideas
4/ 1

یارا

مدیرعامل
گلنار سلیمانی
سطح فعالیت
BM
Ideas
4/ 1

تربیت مبلغ بین الملل

مدیرعامل
مهدی منصوریخواه
سطح فعالیت
BM
Ideas
4/ 2

پردیس رضوان

مدیرعامل
محمدحسین کامران
سطح فعالیت
BP
BM
Ideas
4/ 1

تون تون استدیو

مدیرعامل
علی حافظی
سطح فعالیت
BM
Ideas

محصولات و خدمات نوآورانه تیم‌ها

مشاهده همه  
logo
آفتاب موفقیت اینجا طلوع می‌کند
110 54 311 025 675 55 311 025
5159 206 0993 noavari@dte.ir
قم، میدان روح‌الله، معلم 10 ، فرعی 3
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به "خانه خلاق و نوآوری اشراق" می‌باشد.