subtract

در شــتاب دهنــده ســه دال تیم هــای دارای ایــده نوآورانــه، پذیــرش و بــرای رشــد، میزبانــی و شـتابدهی خواهنـد شـد، خدمـات علمـی، فنـی، و اعتبـاری مـورد نیـاز تیم هـا در اختیـار ایشـان قــرار داده شــده و بــه صــورت روشــمند و دقیــق تیم هــا هدایــت می شــوند تــا بتواننــد در قامـت شـرکت خـاق و دانـش بنیـان و بـه صـورت رسـمی بـه تولیـد محصـول و ارائـه خدمـات خلاقانـه مبـادرت بورزنـد.

ثبت ایده
ویدیو معرفی

در شــتاب دهنــده ســه دال تیم هــای دارای ایــده نوآورانــه، پذیــرش و بــرای رشــد، میزبانــی و شـتابدهی خواهنـد شـد، خدمـات علمـی، فنـی، و اعتبـاری مـورد نیـاز تیم هـا در اختیـار ایشـان قــرار داده شــده و بــه صــورت روشــمند و دقیــق تیم هــا هدایــت می شــوند تــا بتواننــد در قامـت شـرکت خـاق و دانـش بنیـان و بـه صـورت رسـمی بـه تولیـد محصـول و ارائـه خدمـات خلاقانـه مبـادرت بورزنـد.

ثبت ایده
ویدیو معرفی

تیم های مستقر

103 تیم
4/ 2

رهبران اندیشه قدیر

مدیرعامل
اسماعیل مطهری
سطح فعالیت
Ideas
4/ 4

تسنیم لنجان

مدیرعامل
رضا یاوری
سطح فعالیت
BP
BM
Ideas
4/ 2

کلبه مهر

مدیرعامل
عباس جوانشیر
سطح فعالیت
BM
Ideas
4/ 3

مدرسه مبنا

مدیرعامل
محمدرضا جوان آراسته
سطح فعالیت
BM
Ideas
4/ 2

رهپویان نوین امداد انسانی

مدیرعامل
طاهره محمودی احمدآبادی
سطح فعالیت
BM
MVP
Ideas
4/ 2

آفاق هنر

مدیرعامل
حسین مختاری
سطح فعالیت
BM
Ideas
4/ 1

نظام نگارک

مدیرعامل
حسین محمدی
سطح فعالیت
BM
Ideas
4/ 3

نوآوران خانواده

مدیرعامل
صادق مولایی
سطح فعالیت
BM
Ideas
4/ 1

خانه ادبیات

مدیرعامل
فاطمه بیاتسیب
سطح فعالیت
Ideas

محصولات و خدمات نوآورانه تیم‌ها

مشاهده همه  
logo
آفتاب موفقیت اینجا طلوع می‌کند
110 54 311 025 675 55 311 025
5159 206 0993 noavari@dte.ir
قم، میدان روح‌الله، معلم 10 ، فرعی 3
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به "خانه خلاق و نوآوری اشراق" می‌باشد.