subtract
title-top

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت و شبکه سازی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی، مبادرت به تأسیس خانه خلاق و نوآوری اشراق نموده است. در این خانه، ایده‌های خلاق و نوآورانه که قابلیت ترویج ارزش‌های فرهنگی به صورت تاب‌آور را داشته باشد پذیرش شده و از طریق حمایت‌های آموزشی، مشاوره‌ای، امکاناتی و مادی سعی می‌شود شرایطی فراهم آید که ایده‌های پذیرش شده به بلوغ رسیده و بتوانند در قامت یک خدمت یا محصول فرهنگی در گستره‌ی جامعه‌ی اسلامی زمینه ساز نشر و توسعه ارزش‌های فرهنگی و دینی بشوند.

title-top

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت و شبکه سازی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی، مبادرت به تأسیس خانه خلاق و نوآوری اشراق نموده است. در این خانه، ایده‌های خلاق و نوآورانه که قابلیت ترویج ارزش‌های فرهنگی به صورت تاب‌آور را داشته باشد پذیرش شده و از طریق حمایت‌های آموزشی، مشاوره‌ای، امکاناتی و مادی سعی می‌شود شرایطی فراهم آید که ایده‌های پذیرش شده به بلوغ رسیده و بتوانند در قامت یک خدمت یا محصول فرهنگی در گستره‌ی جامعه‌ی اسلامی زمینه ساز نشر و توسعه ارزش‌های فرهنگی و دینی بشوند.

بیشتر بدانید
ویدیو معرفی
ارکان 4 گانه اشراق
fanoos
karizman
4sogh
4sogh

در مدرسـه فنـاوری فانـوس آموزش هـای نوآورانـه در موضوعـات متعـددی از جملـه آشـنایی بـا اکوسیسـتم کارآفرینـی و نوآوری هـای فرهنگـی، یادگیـری فرآینـد تبدیـل مفهـوم ایـده بـه خلـق محصــول و خدمــت فرهنگــی، مهارت هــای کاربــردی و تجاری ســازی ایده های فرهنگــی و ... بــه فعـالان و فنـاوران فرهنگـی ارائـه می گـردد.

جدیدترین اخبار
آرشیو اخبار

چگونه کارآفرین خلّاق شویم؟

مدیرعامل خانه خلّاق و نوآوری اشراق گفت: اگر محصول یا خدمت مورد نظر هم‌راستا با توان، علاقه و ارزش های ما باشد می تواند به موفقیت ما ختم شود.
11 بهمن 1401
مشاهده خبر

چگونه کارآفرین خلّاق شویم؟

11 بهمن 1401
مدیرعامل خانه خلّاق و نوآوری اشراق گفت: اگر محصول یا خدمت مورد نظر هم‌راستا با توان، علاقه و ارزش های ما باشد می تواند به موفقیت ما ختم شود.
مشاهده خبر

پیشخوان

خدمات و سرویس ها

رزرو کنید، استفاده کنید.

110 54 311 025

ترنج
کارگزاران
کوشک
تور بازدید


اشراق
از دریچه آمار

_
ساعت آموزش
_
رویداد ایده‌پردازی
81 +
تیم پذیرفته‌شده
9 +
شرکت خلاق


گریزی به ارکان اشراق
fanos-logo

تأمین محتوا و توسعه توان در حوزه صنایع خلاق

ورود به فانوس
نیمکت
آیینه‌خانه
روزنگار
karizman-logo

رویدادهایی دوره‌ای
به منظور تمرین و تجربه ایده‌ورزی و تیم‌سازی

ورود به کاریزنگار
3dal-logo

رشد و شتاب‌دهی فناوری‌های فرهنگی

ورود به سه‌دال
3dal-logo

شبکه ارتباطی و تجاری‌سازی

ورود به چارسوق
شرکت‌های خلاق
فن‌دالان
همکاران و همراهان
logo
آفتاب موفقیت اینجا طلوع می‌کند
110 54 311 025 675 55 311 025
5159 206 0993 noavari@dte.ir
قم، میدان روح‌الله، معلم 10 ، فرعی 3
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به "خانه خلاق و نوآوری اشراق" می‌باشد.