خانه خلاق و نوآوری اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب برچسب

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دومین نشست مشترک بین مرکز نوآوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با خانه خلاق و نوآوری اشراق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه خلاق و نوآوری اشراق، دومین نشست مشترک بین مرکز نوآوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با خانه خلاق و نوآوری اشراق برگزار شد. این نشست که با حضور دکتر گائینی رئیس گروه تجاری‌سازی و فناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و…
درباره ما ثبت ایده فانوس