مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب برچسب

نوآوری

برگزاری اولین «تدکس» آنلاین ایران به میزبانی کرمانشاه

به کوشش فعالین اجتماعی استان، اولین تدکس آنلاین ایران به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد. این برنامه محلی برای بحث و ایده‌های نو و خلاقانه است که در هر زمینه‌ای می‌تواند به بهبود وضعیت عمومی کشور کمک کند.
درباره ما ثبت ایده فانوس