مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب برچسب

فناوری فرهنگی

اعلام فراخوان عمومی ایده های خلاق فرهنگی در اوایل تابستان

معاون پشتیبانی و فناوری فرهنگی مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق ضمن اعلام خبر پذیرش دو تیم ایده دیگر در این مرکز، از انتشار فراخوان عمومی ایده های خلاق فرهنگی در اوایل تابستان سال جاری خبر داد.
درباره ما ثبت ایده فانوس