مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب برچسب

تیم ایده

وبینار «اهمیت رشد و توسعه فردی ویژه فعالان و استارتاپ های فرهنگی» برگزار می شود

معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق از برگزاری وبینار آموزشی «اهمیت رشد و توسعه فردی ویژه فعالان و استارتاپ های فرهنگی» در روز 17 خردادماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی خبر داد.
درباره ما ثبت ایده فانوس