مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

سرویس های فعال:

۱.جلسه کارگروه مسیریابی و تعیین سطح

۲.مشاوره کسب و کار

۳.مشاوره حقوقی کسب و کارها(ثبت شرکت، قرارداد و …)

۴.مشاوره طراحی تجربی و مدیریت هنری محصول

۵.مشاوره برنامه ریزی و هدف یابی شخصی

Loading...
درباره ما ثبت ایده فانوس