مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب دسته

مدرسه فناوری

وبینار «آشنایی با انواع مدل‌های قرارداد انتقال فناوری بین فناوران و مشتریان» برگزار می شود

وبینار آموزشی «آشنایی با انواع مدل‌های قرارداد انتقال فناوری بین فناوران و مشتریان» روز دوشنبه 26 آبان ماه ۱۴۰۰ به همت مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق برگزار خواهد شد.

چالش های پیش روی فناوران فرهنگی و نقش آفرینی مرکز ملی اشراق در رفع این موانع

معاون آموزش و توسعه نوآوری مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق، ضمن تبیین چالش های پیش روی فناوران فرهنگی، رفع این چالش ها را از اولویت های این مرکز دانست و به برنامه های مرکز مذکور در راستای رفع این چالش ها پرداخت.
درباره ما ثبت ایده فانوس