مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب دسته

اخبار

کسب و کارِ دارای مدل به راحتی توسعه می یابند

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: تمام مراکزی که به صورت جدی در حوزه کسب و کار فعالیت می کنند، حرف مشترکی دارند که کسب و کاری که مدل منطق داشته باشد، نه تنها زمین گیر نخواهد شد، بلکه به راحتی می تواند توسعه پیدا کند.

در صدد تبدیل بوم های کسب و کار تیم ایده ها به شرکت خلاق بین المللی هستیم

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق با بیان این که سعی کرده ایم تا مدل کسب و کار مرسوم در دنیا را با شرایط و اقتضائات طلبگی خود بومی کنیم، گفت: هدفمان این است که بوم های کسب و کار تیم ایده ها به شرکت خلاق بین المللی تبدیل شود.

پذیرش ایده از «تربیت مدیران تراز انقلاب» تا «کلام مشترک اسلام و مسیحیت» در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت…

معاون پشتیبانی و فناوری فرهنگی مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق با اشاره به تعداد ایده های ارسالی به این مرکز، از پذیرش سه تیم ایده جدید در مرکز مذکور خبر داد.

تولید اپلیکیشن «دستیار هوشمند ناشنوایان» از سوی تیم ایده مستقر در مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق

مسؤول تیم ایده «اسماع الاصم» از تیم ایده های مستقر در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق، از تولید اپلیکیشن «دستیار هوشمند ناشنوایان» با عنوان «مهرورزان» توسط این تیم خبر داد.
درباره ما ثبت ایده فانوس