مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب دسته

اخبار

وبینار «اهمیت رشد و توسعه فردی ویژه فعالان و استارتاپ های فرهنگی» برگزار می شود

معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق از برگزاری وبینار آموزشی «اهمیت رشد و توسعه فردی ویژه فعالان و استارتاپ های فرهنگی» در روز 17 خردادماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی خبر داد.

اعلام فراخوان عمومی ایده های خلاق فرهنگی در اوایل تابستان

معاون پشتیبانی و فناوری فرهنگی مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق ضمن اعلام خبر پذیرش دو تیم ایده دیگر در این مرکز، از انتشار فراخوان عمومی ایده های خلاق فرهنگی در اوایل تابستان سال جاری خبر داد.

وبینار آموزشی «الزامات منتورینگ استارتاپ های صنایع خلاق و فرهنگی» برگزار می شود

معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق از برگزاری وبینار آموزشی «الزامات منتورینگ استارتاپ های صنایع خلاق و فرهنگی» در روز پنج خردادماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی خبر داد.
درباره ما ثبت ایده فانوس