مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب دسته

اخبار

پذیرش تیم ایده پرداز تا خروجی محصول نوآور در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق با اشاره به ظرفیت های همکاری میان این مرکز و معاونت مهر دفتر تبلیغات اسلامی اذعان کرد: این مرکز آمادگی دارد تا تیم های ایده پرداز را پذیرش کرده و با آموزش، مشاوره و ارائه خدمات، ایده آن ها را رشد داده…

طراحی قابلیت پیش دفاع قبل از داوری ایده ها در رویداد ملی “کاریزمن”

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق از طراحی قابلیت پیش دفاع قبل از داوری ایده ها در رویداد کاریزمن خبر داد و گفت: این قابلیت، فرصت رفع نقاط ضعف ایده را به ایده پرداز می دهد.

رویداد «کاریزمن»؛ تجمیع کننده نظرات ایده پردازان برای حل مسأله روز جامعه

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: یکی از خروجی ها و دستاوردهای رویداد این است ذهن ۱۰۰ نفر ایده پرداز برای حل یک مسئله به میان می آید که در نتیجه، ایده‌های زمینه‌ای پیدا می‌شود.

برگزاری ۵ رویداد ملی ایده پردازی «کاریزمن» تا پایان سال جاری

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایده پردازی «کاریزمن» از سوی این مرکز، گفت: از مهرماه تا پایان سال جاری، قریب به پنج کاریزمن را در سطح ملی برگزار خواهیم کرد.
درباره ما ثبت ایده فانوس