مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب دسته

رویدادها

شرایط اعطای نشان صادرات محصولات فرهنگی

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: این مرکز با چند لایه ارزیابی برای محصولات فرهنگی نشان صادرات اعطا می کند، اما این محصولات باید دارای ویژگی هایی باشند که ارزشی بودن، عدم منافاتی با معنویت های عمومی و ارزش گذاری از جمله آنهاست.

طراحی قابلیت پیش دفاع قبل از داوری ایده ها در رویداد ملی “کاریزمن”

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق از طراحی قابلیت پیش دفاع قبل از داوری ایده ها در رویداد کاریزمن خبر داد و گفت: این قابلیت، فرصت رفع نقاط ضعف ایده را به ایده پرداز می دهد.

رویداد «کاریزمن»؛ تجمیع کننده نظرات ایده پردازان برای حل مسأله روز جامعه

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: یکی از خروجی ها و دستاوردهای رویداد این است ذهن ۱۰۰ نفر ایده پرداز برای حل یک مسئله به میان می آید که در نتیجه، ایده‌های زمینه‌ای پیدا می‌شود.
درباره ما ثبت ایده فانوس