مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب دسته

اخبار

وبینار آموزشی «تحقیقات بازار Market Research ویژه استارتاپ‌های صنایع خلاق و فرهنگی» برگزار می شود

وبینار آموزشی «تحقیقات بازار Market Research ویژه استارتاپ‌های صنایع خلاق و فرهنگی» در روز 6 مردادماه ۱۴۰۰ به همت مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق برگزار می شود.

پذیرش ایده های خلاق تاب آور با قابلیت ارزشهای فرهنگی در مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: در این مرکز، ایده‌های خلاق و نوآورانه که قابلیت ترویج ارزش‌های فرهنگی به صورت تاب‌آور را داشته باشد، پذیرش می شوند.

نشست تعامل معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی با مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق به…

معاون فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی با حضور در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق، ضمن بازدید از این مرکز، از نزدیک با فعالیت های مرکز مذکور آشنا شد.
درباره ما ثبت ایده فانوس