مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب دسته

اخبار

چالش های پیشِ روی تیم ایده ها برای تبدیل شدن به شرکت خلاق

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق با اشاره به اهمیت دریافت اعتبارنامه شرکت خلاق، چهار چالش «خلق ارزش»، «کشش بازار و درآمد»، «تیم» و «مقیاس پذیر» را چالش های پیش روی تیم ایده ها برای تبدیل شدن به شرکت خلاق عنوان کرد.

برگزاری نشست مشترک مرکز ملی اشراق و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم و سازمان نظام صنفی رایانه…

نشست مشترک مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم و سازمان نظام صنفی رایانه ای استان برگزار و زمینه های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

آغاز دور جدید برنامه های جریان ساز نوآورانه فرهنگی و خلاق در فصل پاییز

معاون آموزش و توسعه نوآوری مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق ضمن تشریح چشم انداز فعالیت های آموزشی و فناورانه این مرکز، از آغاز دور جدید برنامه های جریان ساز نوآورانه فرهنگی و خلاق در فصل پاییز خبر داد.

ارائه ۳۵ خدمت به دارندگان اعتبارنامه شرکت خلاق

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق با بیان این که این مرکز از مبادی ثبت و اعتبار بخشی به شرکت های خلاق محسوب می شود، گفت: 35 خدمت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دارندگان این اعتبارنامه اعطا می شود.
درباره ما ثبت ایده فانوس