مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب دسته

کاریزمن

آغاز دور جدید برنامه های جریان ساز نوآورانه فرهنگی و خلاق در فصل پاییز

معاون آموزش و توسعه نوآوری مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق ضمن تشریح چشم انداز فعالیت های آموزشی و فناورانه این مرکز، از آغاز دور جدید برنامه های جریان ساز نوآورانه فرهنگی و خلاق در فصل پاییز خبر داد.

مدل حمایتی خلق ارزش مشترک؛ مأموریت مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق با بیان این که مدل خلق ارزش مشترک از مدل های انجام امور فرهنگی به شمار می رود، گفت: در این مرکز مأموریتی تعریف کرده ایم که این نوع مدل، ارزش کاری مد نظر این مرکز است، نه سبک کارفرمایی و نه سبک حمایتی.

دسترسی به آموزش های عرصه خلاقیت به صورت شبانه روزی در مدرسه فناوری فانوس

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: هدف از راه اندازی مدرسه فناوری فانوس این است که طلاب و دانشجویان به صورت شبانه روزی به آموزش های اولیه عرصه خلاقیت دسترسی داشته باشد.

راه اندازی دو واحدِ مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق در استان های فارس و خوزستان در آینده نزدیک

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق ضمن اعلام وجود 50 تیم ایده در این مرکز و شعب آن، از راه اندازی دو واحدِ مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق در استان های فارس و خوزستان در آینده نزدیک خبر داد.

طراحی قابلیت پیش دفاع قبل از داوری ایده ها در رویداد ملی “کاریزمن”

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق از طراحی قابلیت پیش دفاع قبل از داوری ایده ها در رویداد کاریزمن خبر داد و گفت: این قابلیت، فرصت رفع نقاط ضعف ایده را به ایده پرداز می دهد.

رویداد «کاریزمن»؛ تجمیع کننده نظرات ایده پردازان برای حل مسأله روز جامعه

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: یکی از خروجی ها و دستاوردهای رویداد این است ذهن ۱۰۰ نفر ایده پرداز برای حل یک مسئله به میان می آید که در نتیجه، ایده‌های زمینه‌ای پیدا می‌شود.
درباره ما ثبت ایده فانوس