مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب دسته

فانوس

راه اندازی دو واحدِ مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق در استان های فارس و خوزستان در آینده نزدیک

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق ضمن اعلام وجود 50 تیم ایده در این مرکز و شعب آن، از راه اندازی دو واحدِ مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق در استان های فارس و خوزستان در آینده نزدیک خبر داد.

رویداد «کاریزمن»؛ تجمیع کننده نظرات ایده پردازان برای حل مسأله روز جامعه

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: یکی از خروجی ها و دستاوردهای رویداد این است ذهن ۱۰۰ نفر ایده پرداز برای حل یک مسئله به میان می آید که در نتیجه، ایده‌های زمینه‌ای پیدا می‌شود.

برگزاری ۵ رویداد ملی ایده پردازی «کاریزمن» تا پایان سال جاری

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایده پردازی «کاریزمن» از سوی این مرکز، گفت: از مهرماه تا پایان سال جاری، قریب به پنج کاریزمن را در سطح ملی برگزار خواهیم کرد.
درباره ما ثبت ایده فانوس