مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مطالب دسته

فانوس

نشست خبری رویداد «ایده پردازی و ظرفیت شناسی کاریزمن ۵» برگزار شد+ گزارش تصویری

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق، ضمن تشریح رویداد ملی ایده پردازی و ظرفیت شناسی کاریزمن تاکید کرد: این رویداد ملی در چهار حوزه با هدف شناسایی شرکت های خلاق برگزار می‌شود و مهلت ارسال آثار تا ۱۵ دی‌ماه است.
درباره ما ثبت ایده فانوس