مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی

شرایط اعطای نشان صادرات محصولات فرهنگی

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: این مرکز با چند لایه ارزیابی برای محصولات فرهنگی نشان صادرات اعطا می کند، اما این محصولات باید دارای ویژگی هایی باشند که ارزشی بودن، عدم منافاتی با معنویت های عمومی و ارزش گذاری از جمله آنهاست.

راه اندازی دو واحدِ مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق در استان های فارس و خوزستان در آینده نزدیک

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق ضمن اعلام وجود 50 تیم ایده در این مرکز و شعب آن، از راه اندازی دو واحدِ مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق در استان های فارس و خوزستان در آینده نزدیک خبر داد.

قرآنی ها

اسم محصول: تولید کننده: لینک نصب از بازار: تعداد نصب: دسته محصول: متن معرفی محصول: محصول در سانه ها: لینک معرفی محصول در سایت ها لینک سایت:عکس محصول: شبکه های اجتماعی: افتخارات:
درباره ما ثبت ایده فانوس