مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی

از ارائه محتوای فرهنگی رایگان در قالبهای مختلف تا راه اندازی کسب و کار نوآورانه و فناورانه

هسته فناور ضیاءالصالحین، ضمن اجرای ایده "ارائه محتوای فرهنگی رایگان در قالب های مختلف" و آشنا کردن روزانه 30 هزار نفر با معارف ناب اسلامی، اقدام به کسب و کار نوآورانه و فناورانه کرده است.

وبینار «آشنایی با انواع مدل‌های قرارداد انتقال فناوری بین فناوران و مشتریان» برگزار می شود

وبینار آموزشی «آشنایی با انواع مدل‌های قرارداد انتقال فناوری بین فناوران و مشتریان» روز دوشنبه 26 آبان ماه ۱۴۰۰ به همت مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق برگزار خواهد شد.

تدریس هسته فناور مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق در دانشگاه فرشتگان کشور

مدیر هسته فناور آوای علم و ایمان مهرورزان، مستقر در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق از تدریس این هسته فناور در دانشگاه فرشتگان کشور (ویژه دانشجویان ناشنوا) با حضور بیش از 150 دانشجو خبر داد.
درباره ما ثبت ایده فانوس