مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی

تیم ماهک

مدیر تیم: محمدکاظم رحیمی سال تاسیس: تاریخ پذیرش در مرکز: تعداد پرسنل: پست الکترونیک: لینک سایت: mahak.app لینک اپلیکیشن: mahak.app شبکه های اجتماعی: ایتا: eitaa.com/mahak_app تلفن همراه مدیر:  تلفن ثابت: محل…

تیم نامیرا

مدیر تیم: امین لادن سال تاسیس: تاریخ پذیرش در مرکز: تعداد پرسنل: پست الکترونیک: لینک سایت: ayano.ir لینک اپلیکیشن: شبکه های اجتماعی: تلفن همراه مدیر: 09120956547 تلفن ثابت: محل استقرار: مرکز ملی نوآوری و خلاقیت…

تیم استودیو کوهستان

مدیر تیم: حسن کریمی سال تاسیس: تاریخ پذیرش در مرکز: تعداد پرسنل: پست الکترونیک: لینک سایت:   لینک اپلیکیشن: شبکه های اجتماعی: تلفن همراه مدیر: 09192513011 تلفن ثابت: محل استقرار: مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق…

قرآنی ها

اسم محصول: تولید کننده: لینک نصب از بازار: تعداد نصب: دسته محصول: متن معرفی محصول: محصول در سانه ها: لینک معرفی محصول در سایت ها لینک سایت:عکس محصول: شبکه های اجتماعی: افتخارات:

تیم صراط آرت

مدیر تیم: سیده فاطمه قربانی سال تاسیس: تاریخ پذیرش در مرکز: تعداد پرسنل: پست الکترونیک: لینک سایت: لینک اپلیکیشن: شبکه های اجتماعی: تلفن همراه مدیر: 09138084272 تلفن ثابت: محل استقرار:  آدرس:   نام تیم:…

تیم گل‌های بهشتی

مدیر تیم: سمیه نوری سال تاسیس: تاریخ پذیرش در مرکز: تعداد پرسنل: پست الکترونیک: لینک سایت: لینک اپلیکیشن: شبکه های اجتماعی: تلفن همراه مدیر: 09132355298 تلفن ثابت: محل استقرار:  آدرس:   نام تیم: گل‌های…

تیم لبخند خدا

مدیر تیم: سلیمه براتی سال تاسیس: تاریخ پذیرش در مرکز: تعداد پرسنل: پست الکترونیک: لینک سایت: لینک اپلیکیشن: شبکه های اجتماعی: تلفن همراه مدیر: 09138906301 تلفن ثابت: محل استقرار:  آدرس:   نام تیم: لبخند…

تیم مسطور

مدیر تیم: مریم حقیری سال تاسیس: تاریخ پذیرش در مرکز: تعداد پرسنل: پست الکترونیک: لینک سایت: لینک اپلیکیشن: شبکه های اجتماعی: تلفن همراه مدیر: 09135527510 تلفن ثابت: محل استقرار:  آدرس:   نام تیم:…

تیم یاردبستانی

مدیر تیم: معصومه بلکامه سال تاسیس: تاریخ پذیرش در مرکز: تعداد پرسنل: پست الکترونیک: لینک سایت: لینک اپلیکیشن: شبکه های اجتماعی: تلفن همراه مدیر: 09359535832 تلفن ثابت: محل استقرار:  آدرس:   نام تیم:…
درباره ما ثبت ایده فانوس