خانه خلاق و نوآوری اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی

درباره ما

درباره ماه

باسمه تعالی

مرکز ملّی نوآوری و خلاقیّت إشراق

فرایند پذیرش، استقرار و رشد تیمهای فناور

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت و شبکه سازی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی، مبادرت به تأسیس مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق نموده است.

در این مرکز، ایده‌های خلاق و نوآورانه که قابلیت ترویج ارزش‌های فرهنگی به صورت تاب‌آور را داشته باشد پذیرش شده و از طریق حمایت‌های آموزشی، مشاوره‌ای، امکاناتی و مادی سعی می‌شود شرایطی فراهم آید که ایده‌های پذیرش شده به بلوغ رسیده و بتوانند در قامت یک خدمت یا محصول فرهنگی در گستره‌ی جامعه‌ی اسلامی زمینه ساز نشر و توسعه ارزش‌های فرهنگی و دینی بشوند.

خدمت و محصول دو ترجُمان نوین از ارزش‌های فرهنگی هستند که بر مَحمل تکنولوژی و فناوری‌های روزآمد و توسعه یافته مأموریت بسط و گسترش مفاهیم و معارف فرهنگی و دینی را در جامعه بر عهده دارند.

خدمت و محصولِ فناورانه، سهم بالایی در تولید و استقرار سبک زندگی دارند؛ امروزه مصرف فرهنگی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها و عوامل پیدایش سبک زندگی به شمار می‌رود.

زندگی انسان‌ها سراسر آمیخته با مصرف محصولات و خدماتی است که با نگاه فناورانه طراحی و تولید شده باشد؛ تا جایی که آیین‌های عبادی و رویدادهای مذهبی نیز بدون استفاده از این گونه محصولات و خدمات امکان اجرایی شدن ندارند. ملزوماتی که برای سفر حج در اختیار حاجیان قرار می‌گیرد، همچنین لوازم مورد نیاز زائرین کربلا و اربعین، ملزومات نماز و نماز جماعت، ملزومات عزاداری و زیارت، ملزومات حجاب و پوشش اسلامی، ملزومات فراگیری قرآن کریم، ملزومات و لوازم تبلیغ و اطلاع رسانی فرهنگی، ملزومات و لوازم تزئینات فرهنگی، سوغات و هدایای فرهنگی و… همه و همه از عرصه‌ها و میدان‌هایی‌هستند که در متن زندگی اهل ایمان قرار گرفته و در حال توسعه و گسترش می‌باشند و جزء لا ینفک امور مذهبی و دینی شده‌اند.

طلاب و فعالان فرهنگی می‌توانند با خلق ایده‌های نوین و مدیریت آن‌ها شرایطی فراهم آورند که ایده‌های خلاقانه و ارزش‌آفرین به خدمت یا محصول نوآورانه تبدیل شده و در سطح جوامع مختلف در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد؛ نقش حوزویان در این زمینه در محورهای هدایت‌گری، تقویت بنیادهای معرفتی، مدیریت، نظارت، انگیزه‌سازی، مشارکت در انجام، رونق‌بخشی و… است که در قالب شرکت‌های خلاق و موسسات رسمی عینیت خواهد یافت. 

مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق نیز در زمینه‌ توسعه توان طلاب و مبلغان کوشش‌های متعددی خواهد داشت و با در اختیارگذاشتن برخی امکانات و مشاوره و آموزش و ایجاد ارتباط و تعاملات اداری و حقوقی شرایط تحقّق اهداف و برنامه‌های این گونه شرکت‌ها را فراهم خواهد آورد.

پیش پذیرش

از طریق برگزاری نشستهای افقسازی و ارائه سلول‌های کشت ایده در بین طلاب و دانشجویان، فضای عمومی و اولیه برای ایدهپردازی به وجود خواهد آمد.

سلول‌ کشت ایده موضوعات کلی و نزدیک به ایده است که از طریق تشریح و ارائه اطلاعات کلی و تفصیلی، زمینه بروز خلاقیت را در گروه هدف به وجود می‌آورد.

مراحل و مواقف تیم‌ها

الف: تیم – ایده

تیم – ایده به مجموعه حداقل ۱ الی ۳ نفره گفته میشود که دارای ایدهی خلاقانهای در عرصه فرهنگ و تبلیغ و علاقهمند پذیرش و استقرار در مرکز نوآوری میباشند.

ویژگی اولیه ایده: ارزش آفرین، درآمدزا (تاب‌آور)، تداوم‌پذیر

به طور معمول تیم ایدهها در هفتههای اول در مرحلهی طراحیِ بوم کسب و کار ممکن است دچار تغییرات و تحولاتی در ایده یا اعضای تیم بشوند. براین اساس در مرحله پذیرشِ تیم ایده، هیات داوران با تکیه بر قابلیتهای خلاقانهی ایدهپرداز و ویژگیهای کلی ایده، نسبت به پذیرش تیم ایده رای خواهند داد.

تیم ایدهها در محیط عمومی – آموزشی مرکز به مدت یک ماه مستقر شده و ضمن دریافت آموزش و مشاوره و خدمات اولیه، نسبت به تنظیم بوم کسب و کار خود اقدام خواهند نمود.

شرایطِ گفت و گوهای دو به دویی (تریگری) بین ایدهپردازان و علاقه‌مندانی که به منظور جذب در تیمها اعلام آمادگی نمودهاند در این مدت فراهم خواهد شد و ایدهپردازان علاوه بر آموزشهای تکمیلی ایدهورزی و تیمسازی، تیم خود را کامل خواهند نمود.

ب: هسته فناور

هرگاه تیم ایده بتواند بوم کسب و کار خود را بصورت دقیق و روشمند تنظیم کرده و به تایید هیات داوران برساند به عنوان هسته فناور شناخته و پذیرش خواهد شد.

هستههای فناور در فضای اشتراکیِ مرکز نوآوری مستقر شده و خدمات اختصاصی و تخصّصی دریافت خواهند کرد.

در صورتی که متقاضی پذیرش در مرکز از همان ابتدا بوم کسب و کار تهیه کرده باشد و به تایید هیات داوران برسد میتواند در مرحلهی “ب” و در قالب هسته فناور پذیرش شود.

ج: واحد فناور

هستههای فناور پس از طی مراحل تخصّصی و زیر نظر مشاور و منتور مبادرت به تنظیم طرح کسب و کار (بیزینس پلن) خواهند کرد. هرگاه طرح کسب و کار هسته فناور مرحلهی داوری را به خوبی طی کند و رای داوران را دریافت نماید به عنوان واحد فناور شناخته شده و مورد پذیرش واقع خواهد شد.

در طرح تجاری پاسخهای کامل و عمیق به پرسشهای اساسی در حوزه کسب و کار داده شده و در سناریوهای چندگانه وضعیتهای مطلوب، متوسط و نامطلوبِ مسیرحرکت اقتصادی واحد فناور را تعیین میکند.

انجام مطالعات و کشف اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای تکمیل طرح تجاری زیر نظر کارشناسان تخصّصی و منتورهای مرتبط انجام گرفته و طرح تجاری به گونهای باید تنظیم شده باشد که همه جوانب اقتصادی، تجاری، ارزشهای فرهنگی، بهرهبردار و….. به صورت کامل و دقیق روشن شده و شاخصهای طرح تجاری را بصورت کامل باید به دست آورده باشد.

در این مرحله واحدهای فناور ضمن استقرار کامل در مرکز نوآوری مبادرت به طراحی و ارائه اولیه محصول یا خدمات خود خواهند نمود. هم زمان واحد فناور تلاش میکند شخصیت حقوقی خود را کامل کرده و اسناد بالادستی و چشم انداز و هویتی او کامل شوند. طراحی و استقرار سامانه ارتباط بامشتریان، طراحی و استقرار سایت و صفحات و پایگاههای مجازی، قراردادهای حقوقی و تعیین قدرالسّهم شرکاء و… از جمله مواردی است که در این مرحله انجام خواهدگرفت.

د: شرکت خلاق

هرگاه واحد فناور بتواند زیر نظر کارشناسان و مشاوران و داوران مرکز، مراحل رسمیّتبخشی و هویتمندی خود را تکمیل کرده و محصول یا خدمتش آمادهی توسعه و تکثیر شده باشد به عنوان شرکت خلاق شناخته خواهد شد.

شرکت خلاق شرکتی است که دست کم دارای شرایط: هویتمندی، منطق اقدام و دستاورد باشد.

شرکتهای خلاق که پس تایید اعتبارنامه توسط هیات داوران مرکز نوآوری، میبایست از طریق دبیرخانه ستادفناوریهای نرم و هویتساز نیز تایید نهایی بشوند میتوانند به صورت رسمی فعالیت خود را در سطح جامعه توسعه داده و اقدام به تولید و ارائه خدمات تخصّصی نماید.

شرکت خلاق میتواند در صورت موافقت مرکز نوآوری حداکثر تا سه سال، دفتر مرکزی خود را در ساختمان چند مستاجره مرکز ملی نوآوری مستقر کرده و از برخی خدمات فراگیر مرکز از قبیل مطالعات تکمیلی، اعتبار معنوی، خدمات اسپنآف، خدمات و طرحهای آرندی و… بهره بگیرد. همچنین انتقال دفتر شرکت به خارج از ساختمان چند مستاجره، مانع دریافت خدمات فوقالذکر نمیشود.

شاخصهای شرکت خلاق 

برای کسب اعتبارنامه شرکت خلاق، لازم است شاخصهای زیر کسب شده باشد.

 الف: هویتمندی 

شامل: اساسنامه، چشمانداز و بیانیه ماموریت، اهداف و استراتژی، شخصیت حقوقی (ثبت)، لوگو و نشان، سایت، پروانه فعالیت، قراردادهای حقوقی، تعیین قدرالسّهم شرکاء، وضعیت ساختار سازمانی و منابع انسانی، دفتر پلمپ، سیستم حسابداری، حساب بانکی حقوقی، سامانه ارتباط با مشتریان (تلفنی، اینترنتی)، پایگاههای مجازی،

ب: منطق اقدام

نقشه کامل کسب و کار: بوم کسب و کار، بیزینس پلن (طرح تجاری)، سناریوهای تجاری

ملاک‌های اساسی: ۱. ارزش‌آفرین (نوآوری فرهنگی)     2. سودآور (تاب‌آوری)     3. پایداری و دوام 

ج: دستاوردها

 1. محصول موفقِ تست شده با قابلیت تکثیرپذیری 

الگوی تکثیرپذیری باید ارائه شود: (شبکه و الگوی تولید، شبکه و الگوی توزیع، دستیابی به سهم اولیه بازار) 

 2-خدمت تعریف شده و آزمایش شده با قابلیت تعمیمپذیری

الگوی تعمیم‌پذیری باید ارائه شود: (شبکه مشتریان، الگوی ارتباط با مشتریان، جذب گروه اولیه مشتریان، سامانه ارائه خدمات) 

سطوح شرکت‌های خلاق

شرکت‌های خلاق در سطوح مختلفی قرار می‌گیرد، در یک دسته بندی کلی این سطوح عبارتنداز:

الف سطح تاب‌آوری: هرگاه شرکت خلاق بتواند از محل فروش محصول یا ارائه خدمات تخصّصی، هزینه‌های تمام شده خود را بدست بیاورد و در نقطه سر به سر و در حد زنده ماندن پیش برود، در سطح تاب‌آوری قرار دارد. در واقع در این سطح شرکت از طریق محصول و خدمات خود می‌تواند سرِپا بوده ولی سودآوری ندارد.

ب سطح سودآوری: هرگاه شرکت از محل فروش محصول و ارائه خدمات تخصّصی علاوه برتاب‌آوری بتواند سود متعارف به دست بیاورد در سطح شرکت سود آور قرار می‌گیرد. به طور معمول منطق بازار به گونه‌ای است که سود شرکت، دست کم باید بیشتر از درصد تورم جامعه باشد یا به قول معروف از محدوه سود بانکی بالاتر باشد.

ج سطح رهبری بازار: شرکت‌هایی که از مرحله سودآوری عبور کرده و ضمن توسعه مستمر، توان الگودهی به بازارهای مشابه دارند و به عنوان یک آرمان و نمونه برتر شناخته می‌شوند، در سطح رهبری بازار قرار می‌گیرند. مثل برخی استارت آپ‌هایی که امروزه دائما به عنوان نمونه در عرصه‌های مختلف از آنها یاد می‌شود. به طور مثال در حوزه فروشگاه‌های اینترنتی از دیجی کالا یاد می‌شود و در حوزه پلتفرم‌های خدمات خرید و فروش از دیوار و کافه بازار نام برده می‌شود. این نمونه‌هایی از شرکت‌هایی هستند که در سطح رهبری بازار دسته بندی می‌شوند و در حوزه تخصّصی خود الهام بخش هستند.

هـ-  شرکت پایدار

 شرکت تولیدیِ پایدار، شرکتی است که در فرایندهای زیر به ثبات رسیده باشد:

 1. تحقیق و توسعه ۲. تهیه مواد اولیه  3. تولید با کیفیت  4. سهم بازار ۵. شبکه توزیع  6. شبکه مشتریان

در مجموع باید شرکت به ثبات نسبی رسیده و سهم خود را از بازار در ظرفیت حداقلی که در سناریوهای تجاری پیش بینی کرده بود به دست آورده و در حال تولید، عرضه و بازگشت سرمایه باشد.

 شرکت خدماتی پایدار شرکتی است که در فرایندهای زیر به ثبات رسیده باشد:

 1. سامانه ارائه خدمات حضوری و مجازی   2. سیستمهای ارتباطی و اطلاع رسانی  3. جذب گروه هدف  4. سیستمها و ابزارهای ارائه خدمات  5. الگوی نظرسنجی و سنجش رضایت مشتریان  6.  گواهی و سرتیفیکتهای معتبر

 شرکتهای خدماتیِ پایدار باید در این مرحله سهم خود از بازار در ظرفیت حداقلی که در سناریوی تجاری پیش‌بینی کرده را به دست آورده باشد و در آستانه سودآوری قرار گرفته باشد.

روشهای جذب سرمایه

شرکتهای خلاق براساس روشهای مختلفی میتوانند سرمایههای مورد نیاز خود را تامین کنند. برخی از این روشها عبارتند از:

 1. تسهیلات بانکی و صندوق سرمایه گذاریهای ریسک پذیر
 2. فروش شرکت به صورت یکجا به سرمایه گذار
 3. فروش سهام و مشارکت در سهام به صورت موردی یا در بازار سهام
 4. جذب سرمایه گذار و شریک تجاری
 5. کراود فاندینگ و روش‌های جمع سپاری در قالب کمک‌های مردمی و خیریه، پیش فروش محصول و…..
 6. تولید و ارائه خدمات به صورت افزایشی و تبدیل سود به سرمایه
 7. .

فهرست خدمات مرکز ملی نوآوری

مرکز ملی نوآوری در فرآیند رشد و شکوفایی واحدها و شرکت‌های خلاق خدماتی را ارائه می‌کند که زمینه شکل‌گیری و رشد این هسته‌ها و واحدها را بوجود می‌آورد. برخی از این خدمات عبارتند از:

 1. آموزش حضوری و غیر حضوری
 2. مشاوره
 3. منتورینگ
 4. فضای اشتراکی برای استقرار
 5. خدمات فنی – ارتباطی و اینترنت، هاستینگ و….
 6. کمک به مطالعات بازار
 7. خدمات حقوقی – اداری
 8. تسهیلات و کمک هزینه (بذرمایه)
 9. آزمایشگاه و کارگاه اشتراکی
 10. استودیو صوت و تصویر
 11. سالن همایش و کنفرانس اشتراکی
 12. خدمات نمایشگاهی
 13. جذب سرمایه گذار
 14. ارتباط و معرفی به بانک و صندوق سرمایه گذاری
 15. تورهای فناورانه
 16. رویدادهای آموزشی – تمرینی
 17. جذب اسپسن آف و شرکت های زایشی
 18. جذب خدمات آرندی (تحقیق و توسعه)
 19.  جذب خدمات برون سپاری و فرصت برابر
 20. فن بازار
 21. کریدور و آیینه خانه نمایشگاهی
 22.  کافه فناور (نشست های دوستانه با فناوران موفق کشوری)
 23. کَست بار (پادگیر صوتی)
 24. مدرسه فناوری (آموزش‌های پوینتینگ و نقطه به نقطه)
 25. فناور نما: اطلاع رسانی و اخبار فناوری فرهنگی
 26. مساعدت برای حضور در همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی
 27. تایم تایل فناوری شرکت های مستقر
 28. خدمات تیم آورد (میز ملاقات تریگری)
 29. جایزه نوآوری طَلافَنگ
 30. گواهی و سرتیفیکت‌های ملی و بین المللی
 31. کراودفاندینگ و جمع سپاری مالی، فیوچر و…
 32. خدمات فریلنسینگ و سرویس های آزادکاری
 33. خدمات رنکینگ و اعتباربخشی

عرصه‌ها

مرکز ملی نوآوری در عرصه‌های مختلف پذیرای هسته‌ها و تیم‌های فناور می‌باشد. گاهی ممکن است یک ایده در دو یا همه عرصه‌ها ورود داشته باشد لیکن بر اساس نقطه ثقل و گرانیگاه هر ایده در یکی از این عرصه‌ها دسته بندی خواهد شد.

 • دیجیتال‌پایه

فضای مجازی و صنایع دیجیتال میدان بسیار وسیع و بزرگی است که می‌تواند کسب و کارهای مختلف و متنوعی را در خود جای دهد. هر ایده و کسب و کاری که در حوزه فضای مجازی و دیجیتال بتواند ارزش‌های فرهنگی به وجود بیاورد می‌تواند در این مرکز پذیرش شود.

 • فیزیک‌پایه

محصولات فرهنگی و ملزومات و کمک آموزشی در حوزه‌های اسباب بازی، تزئینات، هدایا و تشریفات، وسایل کاربردی، وسایل آموزشی و……

 • خدمات‌پایه

خدمات فرهنگی، آموزشی، مذهبی و تفریحی که در بردارنده‌ی ارزش‌های فرهنگی و نوآورانه باشد.

 • دانش‌پایه

دستاوردهایی که مبتنی بر دانش و علوم اسلامی – انسانی بوده و در میدان‌های کاربردی گره گشایی حوزه فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی باشد. زمینه‌هایی از قبیل اندیشه‌ورزی، پژوهش و مطالعات، طراحی و برنامه‌ریزی، هدایت‌گری و راهبردی و…

مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

نمای کلی خدمات و فرایندهای پذیرش و استقرار

سه دال

دهلیز خلاقیت

شرایط: ۱ تا ۳ نفر دارای ایده پذیرش شده (تیم – ایده) 

طول دوره دریافت خدمت: حداکثر تا ۲ ماه 

خدمات: آموزش، مشاوره، استقرار عمومی، خدمات ارتباطی و اینترنتی، رویدادهای آموزشی – تمرینی، ملاقات‌های تریگری، تمرین تیم‌ورزی و…

خروجی: تیم تکامل یافته دارای مدل کسب و کار (هسته فناور) 

دالان فناوری 

شرایط: تیم دارای ایده و بوم کسب و کار پذیرش شده (هسته فناور)

طول دوره دریافت خدمت: حداکثر تا ۶ ماه 

خدمات: آموزش حضوری و غیر حضوری، مشاوره، منتورینگ، فضای اشتراکی برای استقرار، خدمات فنی و ارتباطی، اینترنت و هاستینگ، کمک به مطالعات بازار، خدمات حقوقی و اداری، آزمایشگاه و کارگاه اشتراکی، استودیو صوت و تصویر، سالن کنفرانس اشتراکی، تورهای فناورانه، رویدادهای آموزشی – تمرینی و…

خروجی: هسته دارای طرح کامل تجاری کسب و کار (واحد فناور) 

طرح تجاری کسب و کار (بیزینس پلن) 

سناریوهای تجاریِ سه گانه

مستندات مطالعات و اطلاعات و آمارها

درگاه کسب و کار 

شرایط: تیم دارای طرح تجاری کسب و کار و سناریوهای تجاری (واحد فناور) 

طول دوره دریافت خدمت: ۶ تا ۱۲ ماه 

خدمات: آموزش حضوری و غیر حضوری، مشاوره، منتورینگ، فضای اشتراکی برای استقرار، خدمات فنی – ارتباطی و اینترنت، هاستینگ، کمک به مطالعات بازار، حقوقی – اداری، تسهیلات و کمک هزینه (بذرمایه)، آزمایشگاه و کارگاه اشتراکی، استودیو صوت و تصویر، سالن همایش وکنفرانس اشتراکی، خدمات نمایشگاهی، جذب سرمایه گذار، ارتباط و معرفی به بانک و صندوق سرمایه گذاری، 

خروجی: شرکت دارای هویّت رسمی، منطق اقدام و نمونه کار موفق (شرکت خلاق)

هویّت حقوقی و اسناد بالادستی شرکت

منطق اقدام تایید شده 

نمونه موفق و آزمون شده محصول یا خدمات

دریافت پروانه‌ها، مجوزها، اعتبار سنجی‌ها و رتبه‌ها 

سیستم مالی و منابع انسانی

خدمات پسا رشد

شرایط: شرکت دارای هویّت رسمی، منطق اقدام و نمونه کار موفق (شرکت خلاق)

دریافت خدمات واستقرار: اختیاری

خدمات: آموزش، مشاوره، منتورینگ، دفتر کار، خدمات فنی – ارتباطی و اینترنت، هاستینگ، کمک به مطالعات بازار، حقوقی – اداری، تسهیلات، آزمایشگاه و کارگاه اشتراکی، استودیو صوت و تصویر، سالن همایش وکنفرانس اشتراکی، خدمات نمایشگاهی، جذب سرمایه گذار، ارتباط و معرفی به بانک و صندوق سرمایه گذاری 

خروجی: شرکت توانمند در بازار و میدان کسب و کار (شرکت پایدار)
شبکه تولید و ارائه خدمت 
شبکه توزیع و ارتباط با مشتریان
دستیابی به سهم بازار 
سود اولیه و جریان تولید و ارائه خدمت


درباره ما ثبت ایده فانوس