مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی

تیم ایده های برتر اردیبهشت ماه مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق، معرفی تیم ایده های برتر، از جمله برنامه های جدید این مرکز است که از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت.

هدف از این طرح، ایجاد فضای رقابتی و ایجاد انگیزه میان تیم ایده های مستقر در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق برای پویاتر شدن مرکز است.

معیارهای انتخاب تیم ایده های برتر مشتمل بر «ارزیابی منتورهای هر تیم بر اساس فعالیت ها انجام گرفته» و «ارزیابی مرکز بر اساس نظم و حضور در مرکز» است.

در اردیبهشت ماه امسال، تیم ایده های برتر «ضیاءالصالحین» با مدیریت سیدحسن موسوی، «إسماع الأصم» تحت مدیریت محمد تبرته فراهانی و «استدیو کوهستان» با مدیریت حسن کریمی، انتخاب شدند.

شایان ذکر است که هر ماه به تیم ایده های برتر به ترتیب رتبه اول تا سوم، مبلغ پنج میلیون ریال، سه میلیون ریال و دو میلیون ریال اهدا خواهد شد.

آدرس کوتاه این خبر: https://noavari.dte.ir/Fk4NE

ارسال یک پاسخ

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.

درباره ما ثبت ایده فانوس