خانه خلاق و نوآوری اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی

بازدید رئیس اداره آموزش های آزاد دانشگاه باقرالعلوم از خانه خلاق و نوآوری اشراق

به گزارش روابط عمومی خانه خلاق و نوآوری اشراق، رئیس اداره آموزش های آزاد دانشگاه باقرالعلوم جناب آقای احمدی حاجی از خانه خلاق و نوآوری اشراق بازدید به عمل آورد.
در این بازدید با توجه به ظرفیت های آموزشی موجود در خانه خلاق و نوآوری اشراق، مباحث مهمی در زمینه های آموزشی مطرح شد۰

بازدید رئیس اداره آموزش های آزاد دانشگاه باقرالعلوم از خانه خلاق و نوآوری اشراق

۱۴۰۰.۰۹.۱۵

آدرس کوتاه این خبر: https://noavari.dte.ir/QacMq

ارسال یک پاسخ

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.

درباره ما ثبت ایده فانوس