مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی

ارائه خدمات مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق به صورت سیستمی در آینده نزدیک

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق، حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی در جلسه سه جانبه منتورینگ مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق که ویژه تیم ایده «اسماع الاصم»(مستقر از این مرکز) برگزار شد، ابراز داشت: ایده باید به مدل کسب و کار تبدیل شود، یعنی تیم ایده بداند که چه آورده و ارزشی را به چه کسی ارائه می دهد و چه درآمدی کسب می کند.

وی، مدل کسب و کار را نقطه ثقل شرکت های خلاق عنوان کرد و گفت: وقتی که مدل کسب و کار تنظیم شد، سایر مراحل کار بر اساس پایه پیش خواهد رفت؛ برای این که مدل کسب و کار عالمانه نوشته شود، باید با دقت، حوصله، مشورت و همفکری پیش رفت.

وی به برخی از خدمات مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق اشاره کرد و ادامه داد: برای این کار سه چهار خدمت را در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق مد نظر قرار داده ایم که یکی از آنها، آموزش است که محتواهای تهیه شده در مدرسه فناوری فانوس بارگذاری شده که تیم ها بتوانند از محتواها آزادانه بهره مند شود.

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق یادآور شد: خدمت دیگر این مرکز، معرفی منتور برای هر تیم ایده است که تیم را قدم به قدم پیش می برد؛ سومین خدمت، شبکه مشاورین مرکز بوده که در این راستا شش محور قطعی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه تیم بر اساس آموزش زیر نظر منتور و با کمک مشاورین، بوم کسب و کار خود را تنظیم می کند، هر زمان که منتور و تیم به نتیجه رسیدند که بوم کسب و کار به قطعیت نسبی رسیده است، جلسه تکمیلی با حضور سه منتور زبده و سه مشاوره متخصص و اعضای تیم، تشکیل و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین قطبی اظهار داشت: اگر بوم کسب و کار تهیه و نهایی شد، تیم ایده به نتیجه مورد نظر رسیده است و در ادامه مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق خدماتی از جمله بیزینس پلن و تبدیل شدن به شرکت خلاق به این تیم ارائه خواهد کرد.

وی گفت: خدمات مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق در حال تکمیل است و خدمات دیگری باقی مانده که به دنبال فراهم آوری آنها هستیم و در آینده به صورت سیستمی ارائه خواهد شد.

در این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین محمد تبرته فراهانی «مدیر تیم ایده اسماع الاصم» و حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد محمدصادق «منتور این تیم» به ارائه نظرات خود پرداختند.

آدرس کوتاه این خبر: https://noavari.dte.ir/xleb0

ارسال یک پاسخ

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.

درباره ما ثبت ایده فانوس